Close Menu
Den Haag centrum

Den Haag centrum

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Zwolle centrum

Zwolle centrum

Activiteiten

In Je Kracht

‘In Je Kracht’ (IJK) is een initiatief van BRO en Ik Onderneem! dat professionals in winkelkernen die met een vraagstuk zitten met de juiste mensen verbindt. IJK vormt een brede netwerkorganisatie van uiteenlopende professionals die elk (werk)ervaring hebben op het gebied van de werkzaamheden, opgaven en thema’s die in diverse winkelgebieden spelen. DNWS ondersteunt het initiatief.

De uitdagingen waar winkelcentra, dorpskernen en binnensteden voor staan, zijn in de afgelopen jaren enorm veranderd en met name complexer geworden. Waar voorheen een goede activiteitenkalender, bloembakken en kerstverlichting volstonden, is er nu een diversiteit aan acties nodig om de gebieden op niveau te houden. Ontwikkelingen zoals de veranderende rol van detailhandel, het veranderende consumentengedrag, functiemenging, transformatie-opgaven en smart-city vraagstukken vragen om een andere aanpak: andere competenties en een andere organisatievorm.
IJK speelt in op deze veranderingen. IJK vormt een netwerkorganisatie van diverse professionals uit de praktijk, met ieder zijn/haar eigen competenties. Door het realiseren van een juiste match tussen de opgaven waar een winkelgebied voor staat en professionals met de juiste competenties, wordt een meerwaarde behaald voor het winkelgebied. De professionals uit het netwerk van IJK worden ingezet op de werkvelden waar zij kennis en expertise over hebben. IJK biedt daarbij een flexibele samenstelling van de uitvoeringsorganisatie;  verandert de vraagstelling van het winkelgebied, dan kan een professional met andere competenties worden ingezet. 

Voor wie?

In Je Kracht is bedoeld voor professionals in winkelgebieden zoals centrummanagers, projectleiders en programmamanagers met een centrum(brede)-opgave. Wij onderscheiden daarin de rollen: regisseur (strategisch), verbinder (ondernemerscoach), facilitair (huismeester) en marketing. 
Daarnaast is In Je Kracht de partij die centrumorganisaties (centrummanagementorganisatie, gemeente) helpt om de juiste professional(s) voor de opgave te zoeken. Dit houdt in dat IJK ook helpt bij het formuleren van de vraag om tot een juiste match te komen. Ook vastgoedpartijen die met een vraagstuk kampen, kan IJK ondersteunen.

Aanpak van IJK

In Je Kracht biedt een volledig pakket om aan de slag te gaan met het centrumgebied. Te beginnen bij het bepalen van de centrale opgaven, gevolgd door een match van de juiste uitvoeringsorganisatie. Na half jaar vindt een evaluatieplaats of een aanpassing van de organisatie nodig is. 

Meer informatie

In Je Kacht is kennispartner van DNWS. Kijk voor meer informatie op de website van In Je Kracht.