Close Menu
Den Haag centrum

Den Haag centrum

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Zwolle centrum

Zwolle centrum

DNWS-onderzoek

Toolkits

DNWS is dé actieve verbinder van kennis en onderzoek dat wordt gedaan naar het toekomstbestendig maken en houden van winkelgebieden en de winkelstructuur. Daarvoor werkt DNWS nauw samen met partnerorganisaties uit alle relevante sectoren. DNWS heeft als kennisplatform groot belang om kennis uit het netwerk te delen met haar stakeholderveld. Eén van de producten die hieraan bijdraagt, zijn een toolkits ontwikkeld voor het gebruik in de dagelijkse praktijk. DNWS heeft als voorwaarde dat de toolkit voortkomt uit een erkend onderzoek of het heeft zich in de praktijk al bewezen, zoals een Living Lab. 

We houden van een praktische aanpak, daarom worden alle toolkits die de onderzoeken opleveren pragmatisch vertaald. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat de betrokken stakeholders er zelf mee aan de slag kunnen.

Toolkit: "Sociale meerwaarde, merkstrategie voor succesvolle winkelgebieden'

Deze toolkit beschrijft vijf stappen voor een succesvolle merkstrategie voor winkelgebieden. De toolkit maakt duidelijk dat het goed is een goede en gezamenlijke toekomstvisie op een winkelgebied vast te stellen en de reputatiewaarde van het gebied te verbeteren.

Hoe vertaal je de toolkit door naar de dagelijkse praktijk?

Winkelondernemers, pandeigenaren, gemeenten en overige partijen kunnen de tool inzetten om hun gezamenlijke reputatie van het winkelgebied te verbeteren. Samen moet zij zorgen dat consumenten het winkelgebied aantrekkelijk vinden, er terugkomen en het aanbevelen aan anderen. Door de concrete stappen die de betrokkenen moeten zetten, wordt er een gezamenlijke visie ontwikkeld die de sociale waarde van het winkelgebied versterkt.

Download de toolkit


Toolkit: "Gastvrije Binnensteden: successen en lessen

Kan een gastvrije binnenstad bewoners en bezoekers aan zich binden? De gemeenten Hilversum, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven deden een proef met een gastvrijheidsprogramma op maat. De resultaten van het pilotproject staan in de publicatie “Gastvrije binnensteden: successen en lessen”.

Succesfactoren

  1. Betrokkenheid van alle stakeholders;
  2. Goede lokale organisatiegraad;
  3. Aanwezigheid van citymarketing;
  4. Centrummanagement;
  5. Borging gastvrijheid en gastheerschap.

Hoe vertaal je de toolkit door naar de dagelijkse praktijk?

De kunst van gastvrijheid is om mensen een oprecht welkom gevoel te geven. Om bezoekers een excellente gastbeleving te geven, zijn waardevolle contactmomenten een speerpunt. Om een lokaal gastvrijheidsprogramma in te richten, is het daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de zogenaamde klantreis. In de publicatie staat aangegeven met welke aandachtspunten je rekening moet houden.

Download de toolkit!

 

 


Toolkit Collectief online: Digitale marketing voor winkelgebieden

Deze praktische toolkit helpt collectieven en centrummanagers met het ontwikkelen van een effectieve digitale marketingstrategie. De toolkit bestaat uit vijf belangrijke stappen die je moet zetten om te komen tot succesvolle collectieve marketing:

  1. Samenwerking en organisatie;
  2. Doelgroep bepalen aan de hand van onderzoek;
  3. Communicatiekanalen bepalen en relevante content maken;
  4. Activiteiten organiseren die passen bij de doelgroep;
  5. Evalueren en koersbepalen.

Hoe vertaal je de toolkit door naar de dagelijkse praktijk?

Centrummanagers en collectieven kunnen de tools, tips en voorbeelden gebruiken voor het verbeteren van hun digitale marketingactiviteiten. Zo beschikt de toolkit over een overzicht van winkelgebieden die succesvol zijn met hun website en facebookpagina. Dit overzicht is vervolgens doorvertaald naar een checklist om de eigen website te beoordelen en te verbeteren.

Download de tookit!

 

Download hier het handboek 'Het verbonden winkelgebied', waar de toolkit onderdeel van uitmaakt.

Of koop het handboek 2018 voor €15,-


 


Toolkit: Samen Investeren in Succesvolle Winkelgebieden

Veel gemeenten werken samen met winkeliers, vastgoedontwikkelaars en beleggers aan een gezamenlijke lokale aanpak om het winkelgebied aantrekkelijk te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn dan ook collectieven die via interventies de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied willen verhogen.

In ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebieden’ is aan de hand van cases nader onderzoek gedaan naar de succesfactoren van zeven types interventies. De lessons learned uit de cases laten niet alleen het belang van het collectief zien, maar ook de grote rol van maatwerk op verschillende schaalniveaus, in winkelgebieden, dorpskernen of aanloopstraten. De sociale dynamiek en het gedrag van mensen krijgen daarbij veel aandacht.

Hoe vertaal je de toolkit door naar de dagelijkse praktijk?

Gemeenten en andere stakeholders krijgen waardevolle inzichten op het gebied van de positionering van hun centrum, kern of winkelgebied. In de toolkit staan de 5 ontwikkelingsstadia van collectieven in winkelgebieden duidelijk en praktisch beschreven.

Download de tookit!