Close Menu
Den Haag centrum

Den Haag centrum

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Zwolle centrum

Zwolle centrum

Speerpunten

Relevante content

De virtuele wereld wordt steeds belangrijker voor lokale bedrijven en instanties. In deze wereld is informatie (content) essentieel. Een bezoeker van een winkelgebied wil steeds meer (relevante) informatie vinden over winkels, restaurants, theaters, musea, evenementen en parkeermogelijkheden. En tegelijkertijd ook actuele openingstijden, adressen, telefoonnummers, reviews, aanbiedingen, programma-aanbod, menu’s, reserveermogelijkheden etc.

Deze informatie bepaalt in steeds belangrijkere mate de ervaring van bezoekers van een winkelgebied. De eisen die worden gesteld worden steeds hoger en daarom vindt DNWS het belangrijk dat winkelgebieden hun content op orde hebben. Bedrijfsgegevens en openingstijden moeten kloppen en acties en aanbiedingen moeten actueel en niet verlopen zijn. Content moet uitnodigen en nieuwsgierig maken en dat kan niet met wekenlang dezelfde tekst en afbeeldingen.

Content op orde

Met name voor mkb-ondernemers die gevestigd zijn in het winkelgebied blijkt het lastig om actuele content te leveren die relevant en aantrekkelijk is voor de bezoekers van hun winkelgebied. Vaak zijn zowel hun productinformatie als de informatie over hun bedrijf (vestigingsprofielen) van slechte kwaliteit en onvolledig. Ze worden ook niet up-to-date gehouden. De retailer heeft daarnaast ook nog te maken vele kanalen waarop ze deze informatie moeten aanbieden. Synchronisatie van dergelijke gegevens is vaak niet mogelijk. In de praktijk houdt dit in dat de ondernemer zijn gegevens op verschillende plekken steeds opnieuw moeten invoeren c.q. aanleveren. Dit leidt tot verschillen in informatie, fouten en verouderdere gegevens en dergelijke.

Een van de speerpunten van DNWS is daarom te zorgen dat winkelgebieden het belang doorzien dat hun content op orde moet zijn en inzien hoe ze dit kunnen realiseren. Om die content op orde te brengen, is DNWS gestart met het Open Data Platform. Met dit platform wordt uitwisseling van informatie over diverse kanalen veel eenvoudiger.

Open Data Platform

DNWS streeft naar het duurzaam vastleggen van informatie over het winkelgebied op basis van open standaarden. Als de basisinformatie via de standaard is opgenomen, kan deze moeiteloos en zonder investeringen worden gebruikt voor allerlei toepassingen die de ervaringen van bezoekers van het winkelgebied verbeteren, Denk hierbij aan websites, apps, stadsgidsen en –plattegronden, narrow casting systemen etc.,
Vaak krijgen de bij een winkelgebied betrokken stakeholders de meest fantastische websites of app ontwikkelingen voorgeschoteld, met prachtige zoekmachines of winkelgidsen. Het probleem hierbij is dat als niet volgens de open standaard wordt gewerkt, de informatie niet actueel blijft en versnipperd wordt aangeboden. Alle informatie moet vele malen op tal van plaatsen worden ingevuld en bijgehouden. Een weinig optimale situatie, want de consument krijgt niet de relevante informatie en websites en andere toepassingen, hoe mooi ook, dragen niet bij aan een verbetering van de winkelbeleving.

Koude en warme data

Het Open Data Platform voorziet in een standaard voor vestigingsprofielen en een voor evenement- en productprofielen. De eerste stap die winkelgebieden moeten zetten is van deze standaarden gebruik gaan maken, Deze basisgegevens vormen de ‘koude’ data; de praktische basisinformatie waaraan de consument standaard behoefte aan heeft.
Als de ‘koude data’ op orde is, kan deze als basis dienen voor verdere verfijning,  Dit is de fase van de ‘warme data’ waarbij de consument informatie krijgt die - anders dan bij koude data- verleidt tot een bezoek, bijvoorbeeld omdat de consument een pasklaar aanbod krijgt, parkeergeld terugkrijgt etc.

Kansen van open data

Dankzij de DNWS-standaarden wordt een verbeterde informatie-uitwisseling tussen ondernemers, derde partijen en consumenten mogelijk en wordt er veel dubbel en/of fout werk voorkomen. Deze standaarden zijn in samenwerking met TNO en diverse datagebruikers en –leveranciers ontwikkeld. Als basisinformatie op een goede manier beschikbaar komt, dan biedt dat volop kansen, bijvoorbeeld:

  • Internetbureaus en andere creatieve bedrijven kunnen apps ontwikkelen op basis van beschikbare informatie, als start-up initiatief in opdracht van gemeenten/ winkelgebieden;
  • Winkels, horeca en cultuur krijgen een impuls omdat winkelgebieden aantrekkelijker en levendiger worden door digitale verrijking van het winkelen+;
  • Gemeenten geven een impuls aan winkelgebieden door het beschikbaar stellen van basisgegevens en het faciliteren van economische activiteit.

DNWS stimuleert het gebruik van deze standaarden door diverse partijen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf, winkelgebied of gemeente contact op met DNWS, via info@dnws.nl.